Jonas Österberg Nilsson i fäktningskläder utan mask, till höger om honom står Frida Österberg Nilsson