Frida Österberg Nilsson i fäktningsmask och Simon Reithner till höger om henne som spelar flöjt