Robin Keller och Jonas Österberg Nilsson fäktas med varandra