Älskarinnorna-stående-mörkare

en grupp kvinnor huller om buller i en affär med en massa saker

Älskarinnorna. Foto: Fredrika Eriksson