vansinnets historia

Tre män vid ett piano och en bar