vansinnets historia

en man i studnetmössa pratar i telefon, en annan man tittar på