Richard Turpin, Simon Reithner, Åsa Forsblad Morisse, Benjamin Moliner, Simon Steensland. Foto: Sören Vilks

Sex av skådespelarna står på en bräda. Skådespelaren som gör rollen som Stig Dagerman håller i en taggtråd. En av de andra håller i ett litet barn.