Richard Turpin, Simon Reithner, Åsa Forsblad Morisse, Benjamin Moliner. Foto: Sören Vilks

Fyra skådespelare sitter på en bräda och vill alla ha ett äpple som en av de håller upp i luften. Foto: Sören Vilks