Ett drömspel av Jens Ohlin

Fyra personer sitter vid ett bord och i förgrunden finns en kvinna i blå kläder.

Pia Johansson, Linda Kulle, Yoel Escanilla, Jennifer Amaka Pettersson & Mikaela Ramel. Foto: Mats Bäcker