Renovering skiss 3

Skiss av stora scenens foajé inför renovering