Renovering skiss 1

Skiss av stora scenens foajé inför renovering