Stadsteatern010_patrik-lundin

Bild på teaterbaren underifrån, människor i rörelse