Uppsala-stadsteater4.-Foto-Micke-Sandström

Uppsala stadsteaters fasad, människor i restaurangen utifrån