U_Stadsteater_017_RGB_mindre

Uppsala stadsteater från gatan, fasad och människor utanför entrén