dekorateljen_20170516_MS032

Penslar hängades på en vägg