Lilla scen utan sufflös_2

Salongsritning Lilla scen med coronasittning