Mood kram-1920

Två män kramar med varandra och håller i blommor