Vatten och vass, en fot från en människa tittar fram